Vadesinde Ödenmeyen Senet Tahsili

Günü Geçmiş Senet Nasıl Tahsil Edilir? Senet konularındaki önemli bir sorun vadesi geçmiş senet tahsili ya da senedin geçerliliğin kalıp kalmadığıdır.

Yaygın hukuksal bir sorun olarak karşılaşılan bu durumda alacakları tarafın başvurması gereken kanallar bulunmaktadır.

Ödenmeyen ve Günü Geçmiş Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Günü geçmiş senet ödeme yapılmamış ise 3 gün sonra İcra müdürlüğüne başvuru yapılarak icra takibi işlemi başlatılır.

Günü geçmiş senet 3 yılı doldurmuş ise İcra müdürlüğüne başvuru yapılarak ilamsız icar takibi yapılır.

Alacağın konusu çek olması halinde, keşide yeri aynı il ise 10 gün farklı il ise 1 ay içerisinde bankaya karşılıksızdır işlemi yapılarak 6 ay içerisinde icra müdürlüğüne başvuru yapılarak icra takibi başlatılır. 6 ay geçmiş ise ilamsız icra takibi yapılır.

Daha detaylı kanuni haklarınızı öğrenmek için icra hukuku konusunda avukat ve danışma ile öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir

Senet, en basit tanımıyla borç gösteren belgeye verilen isimdir. Üzerinde taraflarca bir anlaşmaya varılır ve belirtilen süre içerisinde borçlunun bu miktarı karşılaması beklenir.

Tarihin en eski borç belgelerinden olan senetteki asıl amaç taksit vb. yapılamayan durumlarda tarafın taksit ile borcunu ödeyesiye kadar alacaklının elinde güvence olmasını sağlamaktır. Senet hazırlandıktan sonra ödeme gününde ödeme yapılmadıysa ve senedin süresi geçmişse bu durumda yapılacak ilk şey protesto göndermektir.

Senedi ödemeyen kişi bankalar ile sorun yaşamamak, kredi notunun düşmemesi, kredi çekme riskini azaltmamak için senedi ödeme yoluna gidebilir. Şayet senetteki tarihten sonra hâlâ borç ödenmiyorsa borçlu temerrüde düşer ve faiz işlemeye başlar.

Banka protestosundan bir sonuç çıkmazsa en iyi çözüm yasal sürecin başlatılması ve takibi için avukata başvurmak olacaktır. Şayet bir firma ile senet imzalanmışsa ve firmaya o senet borcu ödenmiyorsa, firma da yine aynı yolu izleyecek ve protesto yolundan sonra avukata başvuracaktır.

Kısaca ödenmeyen senedin tahsili için yapılacaklar şunlardır;

  • Önce banka yoluyla protesto çekilir,
  • Bu protesto karşılıksız kalırsa avukata başvuru yaparak ilgili kişiye icra takibi başlatılır.
  • İcra takibi süreci başladıktan sonra kişinin UYAP kayıtlarındaki adrese tebligat yapılır ve borç haberdar edilir.
  • Borçlu İcra takibine göre süresinde itiraz edebilir veya 10 gün içeriside ödeme yapmak durumundadır.
  • İcra takibi kesinleşmiş ise ve hala ödeme yapılmamış ise borçluya ait taşınır ve taşınmaz mallara haciz işlemi uygulanır, banka hesaplarına el konulur.

Sadece senedin cebren yanlış imzalatılması (tutar kısmının fazla yazılması) ya da sahte senet durumlarında dava ceza mahkemelerine intikal etmektedir. Bu davalar artık senet davası olmaktan çıkıp dolandırıcılık, gasp vb. davalar kapsamına girmektedir.

Hukuki Süreçte Senet Tahsili Nedir?

Senedinizin günü geçti ve siz protesto ile borçlu kişinin ödemesini sağlayamadığınızda, avukat aracılığı ile hukuki senet sürecini başlatmanız yerinde olacaktır.

Avukat ilk aşamada ticari alacaksa uzlaşma yolunu deneyecektir, uzlaşma olmadığı veya borçluya ulaşılmadığı durumlarda icra müdürlüğüne başvurarak senedi ödemeyen kişiyi hacze verecektir. Hacze uğrayan kişinin banka hesapları da kontrol altına alınacağı için genelde bu aşamada yani hacze gidilmeden senedin tahsilatı sağlanmaktadır.

Senet Ödememe Cezası Var mı?

Senet ödememe konusunda kanunda belirlenen ve karşılığı olan bir hapis cezası yoktur. Ancak kendisine icra takibi yapılmış ise süresinde mal beyanında bulunması gerekmektedir. Bulunmadığı zaman hapsen tazik kararı çıkabilir.

Senedi ödememe durumunda herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Çünkü bu süreci bir borcun ödenmemesi olarak bakıp en fazla haciz ile senet üzerinde tahsilatın değeri kadar ödemenin alınması olarak düşünmek gerekir. Ancak sahte senet verme durumlarında konu artık dolandırıcılık olduğu için cezai yaptırımlar gündeme gelmektedir.

Günü Geçmiş Senet

Günümü geçmiş senedin ödenmesini sağlamak için hızlı ve etkili bir yöntem bulmanız sizin yararınıza olacaktır.

İcra davaları genelde çok fazla olmakta ve mahkemelerde taraflara kendilerini yeteri kadar ifade etmek imkanı tanınmamaktadır. Ayrıca çok fazla bilgi gerektiren bu konu olmasından ötürü avukatınızın yardımı ile süreci yönetmeniz sizin çıkarınıza olur.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi